Wydział Biologii

Wydział Biologii UJ rozpoczął działalność w 1951 r. Rozwijające się w jego obrębie nauki przyrodnicze – biologia, geografia i geologia, nauki o środowisku oraz biologia molekularna, która usamodzielniła się w 2002 r., tworząc osobny wydział, ukształtowały się w ciągu wielu wieków historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W skład Wydziału wchodzą trzy instytuty: Botaniki, Nauk o Środowisku, Zoologii i Badań Biomedycznych.

Władze

Dziekan
dr hab. Małgorzata Kruczek
 
Prodziekan ds. studenckich
dr hab. Anna Pecio
 
Prodziekan ds. finansowych
dr hab. Zuzanna Setkowicz-Janeczko