Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia I stopnia

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kursy humanistyczno-społeczne

Zgodnie z Programem Studiów, każdy student zobowiązany jest zrealizować przedmioty z obszaru nauk humanistycznych i społecznych, łącznie za co najmniej 5 ECTS wybranych z całej oferty UJ.

W poczet w/w kursów wliczane są:

  1. Kurs obowiązkowy dla II roku Podstawy zrównoważonego rozwoju
  2. Kursy oferowane przez WB, takie jak:

- Historia nauk przyrodniczych

- Rośliny użytkowe z elementami etnobotaniki

- Roślina i człowiek

- Społeczne i komunikacyjne wyzwania ochrony środowiska

  1. Kursy proponowane w ramach wykładów Artes Liberales oraz wykładów ogólnouniwersyteckich o tematyce społeczno-humanistycznej.
  2. Kursy z dziedziny pedagogiki i psychologii, realizowane w ramach przygotowania do zawodu nauczyciela biologii i przyrody (1 wybrany przez studenta kurs)
  3. Kursy o tematyce humanistyczno-społecznej z oferty innych wydziałów UJ.

Kursy, oprócz kursów oferowanych przez WB włączane są w poczet kursów z obszaru nauk humanistyczno-społecznych na podstawie stosownego podania do Kierownika Studiów.

Kursy zrealizowane w wymiarze ponad obowiązkowe 5 ECTS nie będą uwzględniane do całościowej liczby 180 ECTS koniecznych do ukończenia studiów.