Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Organizacja studiów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Organizacja roku akademickiego 2023/2024

Terminy zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2023/2024
Rok akademicki 2023/2024 rozpoczyna się 1 października 2023 roku i trwa do 30 września 2024 roku
Dzieli się na dwa semestry:
Zimowy: od 1 października 2023 roku do 25 lutego 2024 roku
Letni: od 26 lutego do 30 września 2024 roku
Terminy zajęć dydaktycznych:
  • od 2 października do 22 grudnia 2023 roku
  • od 8 do 28 stycznia 2024 roku
  • od 26 lutego do 27 marca 2024 roku
  • od 3 kwietnia do 16 czerwca 2024 roku
Sesje egzaminacyjne
ZIMOWA
od 29 stycznia do 11 lutego 2024 roku
ZIMOWA POPRAWKOWA
od 19 do 25 lutego 2024 roku
LETNIA
od 17 do 30 czerwca 2024 roku
LETNIA POPRAWKOWA
od 1 do 15 września 2024 roku
Dni wolne od zajęć
PRZERWA ŚWIĄTECZNA
od 23 grudnia 2023 roku do 7 stycznia 2024 roku
PRZERWA SEMESTRALNA
od 12 do 18 lutego 2024 roku
PRZERWA ŚWIĄTECZNA
od 28 marca do 2 kwietnia 2024 roku
PRZERWA WAKACYJNA
od 1 lipca do 30 września 2024 roku
Dodatkowe dni wolne od zajęć
  • 2 listopada 2023 roku
  • 2 maja 2024 roku
  • 31 maja 2024 roku
  • piątek w tygodniu, w którym odbywają się Juwenalia
  • dni ustalone dniami wolnymi od pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim na mocy odrębnych przepisów
Uwagi

Rektor może, na uzasadniony wniosek dziekana zaopiniowany przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów UJ, zmienić termin sesji egzaminacyjnej, o ile zagwarantowana zostanie realizacja pełnego programu i planu studiów.

Okres od 16 do 30 września 2024 roku jest przeznaczony na załatwianie spraw organizacyjnych związanych z zakończeniem roku akademickiego 2023/2024 i rozpoczęciem roku akademickiego 2024/2025.