Przejdź do głównej treści

Studenci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nasi studenci

Wydział Biologii  w  kolejnej V edycji Diamentowego  Grantu  może poszczycić się dwoma laureatami. Tym razem są to studenci II stopnia kierunku biologia Piotr Gąsiorek i Witold Morek studiujący na drugim roku II stopnia.

Piotr Gąsiorek będzie realizował projekt z zakresu zoogeografii pt. ,,Testując Wallace’a – wzorce różnorodności i rozmieszczenia mikroskopijnych bezkręgowców na przykładzie niesporczaków (Tardigrada)”. Celem projektu jest testowanie hipotezy nt. granicy pomiędzy faunami orientalną i australijską po raz pierwszy dla zwierząt o długości ciała tylko wyjątkowo przekraczającej jeden milimetr. Grant pozwoli również na poznanie bogactwa gatunkowego niesporczaków Archipelagu Sundajskiego, który spośród obszarów tropikalnych stanowi wciąż jeden z najsłabiej poznanych pod względem fauny rejonów świata.

Projekt Witolda Morka pt. „Rekonstrukcja filogenezy rzędu Apochela” ma na celu odtworzenie wzajemnych pokrewieństw pomiędzy przedstawicielami całego rzędu niesporczaków, przy użyciu danych morfologicznych i molekularnych. Dzięki poznaniu filogenezy możliwe będzie prześledzenie ewolucji tej ciągle słabo poznanej grupy zwierząt. Dodatkowo poprzez analizę materiału pochodzącego z całego świata wzbogaci się nasza wiedza o ekologii, rozmieszczeniu i bioróżnorodności niesporczaków. Praktycznie pewne jest również odkrycie nowych dla wiedzy gatunków.

Opiekunem naukowym obu projektów jest dr Łukasz Michalczyk.

Kolejnym bohaterem cyklu "Twarze UJ" jest student biologii - Bartosz Majcher. Jego praca licencjacka, pisana pod opieką dr. hab. Marcina Czanołęskiego z Instytutu Nauk o Środowisku, dotyczy wpływu różnych czynników środowiskowych na to, w co bardziej opłaca się inwestować - w liczbę czy wielkość potomstwa.

Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem:

http://www.facebook.com/inos.uj

http://www.uj.edu.pl