Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rekrutacja na studia

Informacje dotyczące zasad rekrutacji na studia dla obywateli polskich oraz obywateli innych krajów można znależć na stronie: www.rekrutacja.uj.edu.pl.

Jeśli jeszcze nie zdecydowałeś jaki kierunek wybrać, jeśli ciągle wahasz się czy wybrać biologię – PRZECZYTAJ co sądzą o biologii nasi Studenci:

Bartosz Majcher

Marta Barszcz

Nie zastanawiaj się dłużej - jeśli studiować to tylko u NAS!

Zagadnieniach do rozmowy kwalifikacyjnej dla kandydatów na II stopień.

Na studia drugiego stopnia mogą zostać przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej z tytułem licencjata) uzyskany na dowolnym kierunku.

Przy czym, dodatkowym kryterium formalnym dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów na kierunku innym niż biologia jest pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej.

Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy motywacji i kompetencji do podjęcia studiów na drugim stopniu oraz przygotowania kandydata z zagadnień z przedmiotów biologicznych, a także wiedzy o współczesnych tematach, problemach i zagrożeniach

Poniżej przedstawiono ogólne zagadnienia, które mogą stanowić pomoc w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej:

1. Komórka – podstawowa jednostka życia.

2. Energia życia . Metabolizm.

3. Pojęcie genu. Chromosomowa teoria dziedziczenia. Molekularne podstawy genetyki.

4. Ekspresja genów. Od genu do białka. Mutacje.

5. Darwinowska wizja życia. Ewolucja i pochodzenie gatunków.

6. Filogeneza i drzewo życia. Wirusy. Bakterie i archeowce. Protisty. Rośliny. Grzyby. Zwierzęta.

7. Budowa, wzrost i rozwój roślin.

8. Anatomia i fizjologia zwierząt.

9. Jakie pytania stawia ekologia?

10. Biologia konserwatorska i zmiany globalne.

 

Zalecana literatura:

„Podstawy Biologii Komórki” B. Alberts, D. Bray, K. Hopkin, A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, P. Walter, PWN, Warszawa.

„Biologia” L.R. Berg, D.W. Martin, E.P. Solomon. Multico, Warszawa.

„Biologia Campbella” Reece, Urry, Cain, Wasserman, Minorsky, Jackson, Dom Wydawniczy Rebis.

„Biochemia” J. M. Berg, J.L. Tymoczko, L. Styer. PWN, Warszawa

„Genomy” –T.A. Brown, PWN, Warszawa.

„Encyklopedia biologiczna” Wydawnictwo Opres.

„Co to jest biologia?” E. Mayr. Pruszyński i sp.

„Ewolucja” D.J Futuyma. Wyd. Uniw. Warszawskiego.

„Wykłady z fizjologii człowieka” M. Tafil -Klawe J. Klawe (red) PZWL.

„Fizjologia roślin” Kopcewicz J, Lewak S (red) Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

„Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik ekologii ogólnej” J. Weiner J. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.