Studencki ruch naukowy

Studenci kierunku biologia mogą brać udział w pracach badawczych z zakresu interesującej ich tematyki. Efektem działalności naukowej prowadzonej pod kierunkiem pracowników naukowo-badawczych, jest współautorstwo prac naukowych, prezentacja osiągnięć na konferencjach krajowych i zagranicznych.

Studenci uczestniczą również w wymianie naukowej z ośrodkami zagranicznymi w ramach programów współpracy międzynarodowej Socrates i Erasmus. Wielu z nich bierze aktywny udział w pracach kół naukowych: Genetyki, Antropologów, Neurobiologów i Przyrodników.

Koła naukowe

Koło Naukowe Antropologów

Koło Antropologów działa od 1971 r. przy Zakładzie Antropologii Instytutu Zoologii UJ przy ul. Gronostajowej 9 (II p.). Zrzesza studentów z różnych kierunków i wydziałów Uniwersytetu, ma więc charakter interdyscyplinarny. Działalność i aktywność członków Koła łączy w sobie pierwiastki nauk przyrodniczych i humanistycznych. Warsztaty naukowe, aktywna współpraca z Muzeum Antropologicznym, placówkami archeologicznymi, współautorstwo w publikacjach naukowych, organizowanie wypraw naukowych, sympozjów i studenckich konferencji naukowych to tylko wybrane aspekty działalności, dla których warto zaangażować się w prace Koła.

Opiekunem Koła Antropologów UJ jest dr Iwona Wronka (e-mail: iwona.wronka@uj.edu.pl)

Koło Naukowe Biologii Komórki

Koło Naukowe Biologii Komórki jest organizacją studencką zrzeszającą studentów zainteresowanych biologią molekularną. W ramach koła działają następujące sekcje:

- Sekcja Biologii i Obrazowania Komórki

- Sekcja Cytologii Roślin

Od roku akademickiego  2015/2016 planowane jest otwarcie dwóch sekcji:

- Sekcja Biologii Medycznej

- Sekcja Mikrobiologii

Działalność Koła skupia się na seminariach studenckich, seminariach z biologii medycznej, warsztatach laboratoryjnych i komputerowych. Członkowie Koła biorą też udział w licznych konferencjach studenckich i naukowych. Sami zorganizowali Sympozjum Obrazowania Komórki 2014 oraz International Student Conference of Cell Biology 2015.

Opiekun Koła: Prof. dr hab. Elżbieta Pyza

Zapraszamy na fb koła: www.facebook.com/pages/Koło-Naukowe-Biologii-Komórki/1500313680232311

Mail: cell@uj.edu.pl

Strona Konferencji: www.cell.confer.uj.edu.pl

Koło Naukowe Przyrodników Studentów UJ

Koło Przyrodników Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego istnieje już od 1873 r. Na przestrzeni lat gościło wiele znamienitych postaci, których nazwiska są głośne w świecie nauk przyrodniczych.

Koło zrzesza studentów i absolwentów, których pasją jest  przyroda.  Ze względu na szeroki wachlarz zainteresowań przyrodniczych dzielimy się na 9 sekcji: botaniczną, chiropterologiczną, entomologiczną, fotograficzną, herpetologiczną,  mykologiczną, ornitologiczną, popularyzacji nauki oraz teriologiczną.  Badania naukowe, warsztaty i szkolenia organizowane przez Koło umożliwiają poszerzanie horyzontów, zdobywanie wiedzy i umiejętności potrzebnych w przyszłym życiu zawodowym, a wszystko to w miłej atmosferze sprzyjającej nawiązywaniu przyjaźni. Dzięki intergacji osób z różnych kierunków i roczników możliwe jest, korzystanie z doświadczenia i pomocy starszych członków Koła, a także budowanie bazy kontaktów.

Obecnie do największych inicjatyw KPStUJ zaliczają się m.in.: prowadzona już 3. sezon Inwentaryzacja Herpetofauny Tatrzańskiego Parku Narodowego, trwajacy już kilka lat Obóz Obrączkarski Rakutowskie, a także organizowana już sześciokrotnie ogólnopolska  Studencka Konferencja Biologii Ewolucyjnej. Koło wydaje również własne czasopismo popularnonaukowe „Wychuchol".

Opiekunem Koła Przyrodników Studentów UJ jest prof. dr hab. Mariusz Cichoń (e-mail: mariusz.cichon@uj.edu.pl)

Serdecznie zapraszamy do zasilenia naszych szeregów!  

Facebook: https://www.facebook.com/groups/kpstuj/

Strona internetowa: http://www.eko.uj.edu.pl/kpstuj/

Koło Neuronaukowców – „Neuronus"

Koło rozpoczęło swoją działalność w maju 2008 roku. Wykrystalizowało się spośród grona organizatorów I Ogólnopolskiej Neurokonferencji Studenckiej NEURONUS i innych studentów powiązanych z zakładami Instytutu Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego: Neuroanatomii, Neurofizjologii i Chronobiologii oraz Cytologii i Histologii. Obecnie Koło Neuronaukowców NEURONUS zrzesza ponad pięćdziesięciu członków będących studentami kierunków biologia i neurobiologia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz szeroką grupę sympatyków Koła – studentów innych kierunków studiów, zarówno na Uniwersytecie Jagiellońskim, jak i poza nim. Do podstawowych celów KNN należą:

  • budzenie zainteresowań naukowych wśród studentów;

  • wdrażanie studentów do pracy naukowej i badawczej;

  • integracja środowiska studenckiego;

  • prowadzenie pracy popularyzującej wiedzę o neurobiologii;

  • promowanie idei współpracy i porozumienia oraz rozwijanie kontaktów między studentami europejskich ośrodków akademickich.

Cele te Koło NEURONUS realizuje przede wszystkim poprzez organizację seminariów i konferencji (w szczególności – corocznej Międzynarodowej Neurokonferencji Studenckiej NEURONUS) oraz udział w seminariach innych kół naukowych (działających także na innych uczelniach krajowych).

Opiekunem Koła NEURONUS jest dr Tomasz Błasiak (e-mail: tomasz.blasiak@uj.edu.pl)

Strona internetowa: http://www.neuronus.pl/

Koło Naukowe Genetyki

Koło Naukowe Genetyki zrzesza studentów, których zainteresowania wiążą się z genetyką oraz biologią komórki. Zostało założone w 2013 roku z inicjatywy studentów. Od tamtego czasu działa przy Instytucie Zoologii UJ, prężnie uczestnicząc w przedsięwzięciach Wydziałowych i nie tylko (Noc Biologów, Małopolska Noc Naukowców, Festiwal Nauki), organizując wolontariaty, seminaria dla członków, oraz wyjazdy naukowo – integracyjne.

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów zainteresowanych naukami biologicznymi

Opiekun: dr hab. Paweł Grzmil (mail: pawel.grzmil@uj.edu.pl)

Strony internetowe:

Facebook - https://www.facebook.com/pages/Koło-Naukowe-Genetyki

Wordpress - http://kolonaukowegenetyki.wordpress.com

Koło Studenckich Projektów Badawczych i Edukacji Przyrodniczej

Koło reprezentuje interdyscyplinarny charakter, skupiając się wokół dziedzin nauk ścisłych i przyrodniczych – zostało ono powołane na początku roku 2017 z inicjatywy studentów Wydziału Biologii z myślą o każdym młodym naukowcu, niezależnie od kierunku i dziedziny jaką zamierza się zajmować.
Jest również zwieńczeniem pracy studentów chcących powołać do życia stowarzyszenie, które godnie reprezentowałoby przemiany jakie zachodzą w polskich uczelniach, stawiając na praktykę oraz zdobycie doświadczenia w konkurencyjny sposób.
Otwieramy się na współprace z innymi stowarzyszeniami, tak wewnątrz uczelni, jak i poza nią, uzuskując obopólne korzyści.


Koło wyznacza sobie 3 główne targety:
- studenci pierwszego roku, którzy dopiero rozpoczynają kształcenie na Uniwesytecie Jagiellońskim, a także wszyscy ci którzy nie posiadają jeszcze doświadczenia i nie są ukierunkowani względem swojej ścieżki naukowej
- studenci lat wyższych którzy wykonują już praktyki zawodowe oraz stoją przed wyzwaniem przygotowania pracy licencjackiej bądź magistersiej, a także liczą na szansę poprowadzenia własnych badań i opublikowania swoich wyników
- studenci wszystkich lat, chcący uzyskać coś więcej podczas lat swoich studiów, chcących zmaksymalizować swoje kompetencje, chcących zagłębić się w świat nauki, ale także tych, którzy chcą dać coś od siebie innym i zadbać o propagowanie wiedzy zgodnej z teorią naukową, gdzie tylko się da.

Tak więc - czekamy, prawdopodobnie właśnie na Ciebie, wspaniały studencie czytający ten opis. Znalazłeś odpowiednie miejsce dla siebie i swoich pasji. Witamy na pokładzie i jedziemy z tematem!

Opiekun: dr hab. Tomasz Pyrcz

Prezes: Mateusz Kotaś