Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziekanat ds. studenckich

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziekanat ds.studenckich

ul. Gronostajowa 7, pokój L.1.11a
30-387 Kraków
Telefon: 12 664 54 56, 12 664 54 57
Dziekanat ds.studenckich
ul. Gronostajowa 7, pokój L.1.11a
30-387 Kraków

Godziny otwarcia
Miesiące: wrzesień - czerwiec

  • poniedziałek: 12-14
  • wtorek: 9-11; 12-14
  • środa: 9-11
  • czwartek: 9-11; 12-14
  • piątek: dzień wewnętrzny

Miesiące: lipiec - sierpień

  • poniedziałek-czwartek: 11.00-13.00
  • piątek: dzień wewnętrzny
Dyżur Kierownika Studiów: poniedziałek 11.00 - 12.00; środa 9.00-10.00.

W związku z koniecznością zachowania bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 zmianie ulega organizacja pracy Dziekanatu ds. studenckich kierunku biologia.

Obsługa administracyjna studentów będzie prowadzona za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

W sprawach niewymagających wydania decyzji administracyjnych student może złożyć wniosek za pośrednictwem:

  1. poczty elektronicznej w domenie student.uj.edu.pl . Pocztę należy kierować na adres biologia@uj.edu.pl;
  2. za pośrednictwem poczty/kuriera;
  3. za pośrednictwem skrzynki pocztowej umieszczonej przed wejściem do Dziekanatu ds. studenckich (ul. Gronostajowa 7,  pokój L1.11a).

Wizyty studentów w Dziekanacie ds. studenckich ograniczamy do niezbędnego minimum.

Student może przyjść do Dziekanatu, po wcześniejszym umówieniu terminu (telefonicznie lub e-mailowo).

(Komunikat nr 27 Prorektora UJ ds. dydaktyki z dnia 5 października 2020 roku w sprawie polityki bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 – sprawy dydaktyczne (nie dotyczy Collegium Medicum) https://bip.uj.edu.pl/dokumenty/komunikaty/-/journal_content/56_INSTANCE_usocwT9NVTZQ/1384597/146216868

Pracownicy
Starszy specjalista ds. administracyjnych mgr Małgorzata Kus
Starszy specjalista ds. administracyjnych mgr Joanna Barańska
Starszy specjalista ds. administracyjnych inż. Elżbieta Dusik-Hodurek
Informacje kontaktowe

biologia@uj.edu.pl
www.biologia.uj.edu.pl

Adres: ul. Gronostajowa 7, pokój L.1.11a, 30-387 Kraków

Telefon: 12 664 54 56, 12 664 54 57,
Faks: 12 664 69 00