Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Organizacja studiów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nieprzekraczalne terminy obowiązujące w roku akademickim 2020/2021

 

21.09.2020 - 2.10.2020

 

6.10.2020 - 9.10.2020

rejestracja elektroniczna na kursy obowiązkowe i fakultatywne na semestr zimowy w roku akademickim 2020/2021 (zapisy, wypisy, zmiana grup)

 

rejestracja uzupełniająca (tylko zapisy!)

do 15.10.2020

składanie deklaracji wyboru opiekuna pracy dyplomowej - licencjackiej i magisterskiej

29.11.2020

koniec ważności legitymacji studenckich

31.03.2021

koniec ważności legitymacji studenckich

13-24.02.2021 rejestracja podstawowa na przedmioty

27-28.02.2021

rejestracja uzupełniająca – bez możliwości wyrejestrowywania się z przedmiotów

15.09.2021

wprowadzenie do systemu AP pracy dyplomowej do ostatecznej akceptacji przez promotora, nie później niż do 15 września ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów

30.09.2021

ostateczny termin składania prac dyplomowych

30.09.2021

ostateczny termin zaliczenia roku akademickiego 2020/2021 i wpisu na rok akademicki 2021/2022.

 

Komunikat JM Rektora UJ w sprawie organizacji roku akademickiego, komunikaty prodziekana dotyczące organizacji studiów na kierunku, harmonogram zajęć i sesji egzaminacyjnych, terminy składania dokumentów wymaganych do otrzymania pomocy materialnej oraz inne informacje dotyczące toku studiów zamieszczane są na stronie internetowej http://www.biologia.uj.edu.pl