Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Organizacja studiów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nieprzekraczalne terminy obowiązujące studentów kierunku biologia w roku akademickim 2018/2019:

Rok akademicki 2018/2019 trwa od 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku. Dzieli się na dwa semestry trwające po 15 tygodni każdy. Zimowy semestr (Z) zaczyna się 1 października 2018 i trwa do 22 lutego 2019 roku. Letni semestr (L) rozpoczyna się 23 lutego i trwa do 30 września 2019 roku. Semestry kończą się sesją egzaminacyjną trwającą zwykle 2 tygodnie. Wakacje trwają 3 miesiące (lipiec-wrzesień).

Nieprzekraczalne terminy obowiązujące studentów kierunku biologia w roku akademickim 2018/2019:

24.09 - 05.10.2018

 

09.10 - 13.10.2018

rejestracja elektroniczna na kursy obowiązkowe i fakultatywne na semestr zimowy w roku akademickim 2018/2019 (zapisy, wypisy, zmiana grup)

rejestracja uzupełniająca (tylko zapisy!)

do 27.10.2018

składanie deklaracji przedmiotów wybranych na semestr zimowy

do 15.10.2018

składanie deklaracji wyboru opiekuna pracy dyplomowej - licencjackiej i magisterskiej

31.10.2018

koniec ważności legitymacji studenckich

31.03.2019

koniec ważności legitymacji studenckich

zostanie ustalony termin

rejestracja elektroniczna na kursy obowiązkowe i fakultatywne na semestr letni w roku akademickim 2018/2019 (zapisy, wypisy, zmiana grup)

rejestracja uzupełniająca (tylko zapisy!)

do 12.03.2019

składanie deklaracji przedmiotów wybranych na semestr letni

15.09.2019 wprowadzenie do systemu AP pracy dyplomowej do ostatecznej akceptacji przez promotora, nie później niż do 15 września ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów

30.09.2019

ostateczny termin składania prac dyplomowych

30.09.2019

ostateczny termin zaliczenia roku akademickiego 2018/2019 i wpisu na rok akademicki 2019/2020.

 

Komunikat JM Rektora UJ w sprawie organizacji roku akademickiego, komunikaty prodziekana dotyczące organizacji studiów na kierunku, harmonogram zajęć i sesji egzaminacyjnych, terminy składania dokumentów wymaganych do otrzymania pomocy materialnej oraz inne informacje dotyczące toku studiów zamieszczane są na stronie internetowej http://www.biologia.uj.edu.pl

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nieprzekraczalne terminy obowiązujące w roku akademickim 2019/2020

Rok akademicki 2019/2020 trwa od 1 października 2019 roku do 30 września 2020 roku. Dzieli się na dwa semestry trwające po 15 tygodni każdy. Zimowy semestr (Z) zaczyna się 1 października 2019 i trwa do 23 lutego 2020 roku. Letni semestr (L) rozpoczyna się 24 lutego i trwa do 30 września 2020 roku. Semestry kończą się sesją egzaminacyjną trwającą zwykle 2 tygodnie. Wakacje trwają 3 miesiące (lipiec-wrzesień).

Nieprzekraczalne terminy obowiązujące studentów kierunku biologia w roku akademickim 2019/2020:

23.09. - 04.10.2019

 

07. – 09.10.2019

rejestracja elektroniczna na kursy obowiązkowe i fakultatywne na semestr zimowy w roku akademickim 2019/2020 (zapisy, wypisy, zmiana grup)

 

rejestracja uzupełniająca (tylko zapisy!)

do 15.10.2019

składanie deklaracji wyboru opiekuna pracy dyplomowej - licencjackiej i magisterskiej

31.10.2019

koniec ważności legitymacji studenckich

31.03.2020

koniec ważności legitymacji studenckich

termin zostanie ustalony

rejestracja elektroniczna na kursy obowiązkowe i fakultatywne na semestr letni w roku akademickim 2019/2020 (zapisy, wypisy, zmiana grup)

rejestracja uzupełniająca (tylko zapisy!)

15.09.2020

wprowadzenie do systemu AP pracy dyplomowej do ostatecznej akceptacji przez promotora, nie później niż do 15 września ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów

30.09.2020

ostateczny termin składania prac dyplomowych

30.09.2020

ostateczny termin zaliczenia roku akademickiego 2019/2020 i wpisu na rok akademicki 2020/2021.

 

Komunikat JM Rektora UJ w sprawie organizacji roku akademickiego, komunikaty prodziekana dotyczące organizacji studiów na kierunku, harmonogram zajęć i sesji egzaminacyjnych, terminy składania dokumentów wymaganych do otrzymania pomocy materialnej oraz inne informacje dotyczące toku studiów zamieszczane są na stronie internetowej http://www.biologia.uj.edu.pl