O studiach

Studia stacjonarne na kierunku biologia od roku akademickiego 2007/2008 są studiami dwustopniowymi, prowadzonymi w systemie ECTS (European Credit Transfer System) zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia zaakceptowanymi przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego. Program obejmuje zarówno kursy podstawowe i kierunkowe, w tym zajęcia terenowe i wycieczki umożliwiające bezpośredni kontakt z przyrodą, jak i kursy do wyboru zgodnie z zainteresowaniami studenta, zakresem specjalności i przygotowywanej pracy dyplomowej. Pozwala to na indywidualne kształtowanie ścieżki dydaktycznej. Prace licencjackie i magisterskie są wykonywane pod kierunkiem doświadczonych pracowników naukowo-dydaktycznych, a dostęp do nowoczesnych i dobrze wyposażonych laboratoriów umożliwia prowadzenie prac badawczych. Absolwent studiów I stopnia uzyskuje tytuł zawodowy licencjata i może kontynuować naukę na studiach II stopnia, uzyskując tytuł magistra biologii z możliwością wpisu do dyplomu ukończenia studiów wyższych zrealizowanej specjalności.

Dziekanat ds. studenckich

III Kampus UJ, pokój L1.11a
ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków

tel: 12 664 54 57
  12 664 54 56
czynny:

po: 13-15
wt: 9-11; 13-15
śr: 9-12
cz: 11-13
pi: dzień wewnętrzny

sierpień: pon-cz: 11-13
pi: dzień wewnętrzny
e-mail: biologia@uj.edu.pl