Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia I stopnia

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program studiów I stopnia

Program studiów I stopnia dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2023/24
Załącznik nr 10 do uchwały nr 45/V/2023 Senatu UJ z dnia 31 maja 2023 r.

Program studiów I stopnia dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2022/23
Załącznik nr 10 do uchwały nr 52/VI/2022 Senatu UJ z dnia 29 czerwca 2022

Program studiów I stopnia dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2021/22

Załącznik nr 10 do uchwały nr 68/VI/2021 Senatu UJ z dnia 30 czerwca 2021r.

Program studiów I stopnia dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2020/21

Załącznik do Uchwały nr 58/VI/2020 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 czerwca 2020 roku
w sprawie: ustalenia i zmiany programów studiów (str. 192)

Zgodnie z Programem Studiów, każdy student zobowiązany jest zrealizować przedmioty z obszaru nauk humanistycznych i społecznych, łącznie za co najmniej 5 ECTS wybranych z całej oferty UJ.

W poczet w/w kursów wliczane są:

  1. Kurs obowiązkowy dla II roku Podstawy zrównoważonego rozwoju WBNZ-999
  2. Kursy oferowane przez WB, takie jak:

- Historia nauk przyrodniczych WBNZ-903

- Rośliny użytkowe z elementami etnobotaniki WBNZ-957

- Roślina i człowiek WBNZ-832

  1. Kursy proponowane w ramach wykładów Artes Liberales, o tematyce społeczno-humanistycznej.
  2. Kursy z dziedziny pedagogiki i psychologii, realizowane w ramach przygotowania do zawodu nauczyciela biologii i przyrody.
  3. Kursy o tematyce humanistyczno-społecznej z oferty innych wydziałów UJ.

Kursy, oprócz kursów oferowanych przez WB oraz wykładów Artes Liberales włączane są w poczet kursów z obszaru nauk humanistyczno-społecznych na podstawie stosownego podania do Prodziekana ds. studenckich.

Kursy zrealizowane w wymiarze ponad obowiązkowe 5 ECTS nie będą uwzględniane do całościowej liczby 180 ECTS koniecznych do ukończenia studiów. 

Program studiów I stopnia dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/20

Katalog kursów fakultatywnych

Załącznik do Uchwały nr 50/VI/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie: dostosowania programów studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Zgodnie z Programem Studiów, każdy student zobowiązany jest zrealizować przedmioty z obszaru nauk humanistycznych i społecznych, łącznie za co najmniej 5 ECTS wybranych z całej oferty UJ.

W poczet w/w kursów wliczane są:

  1. Kurs obowiązkowy dla II roku Podstawy zrównoważonego rozwoju WBNZ-999
  2. Kursy oferowane przez WB, takie jak:

- Historia nauk przyrodniczych WBNZ-903

- Rośliny użytkowe z elementami etnobotaniki WBNZ-957

- Roślina i człowiek WBNZ-832

  1. Kursy proponowane w ramach wykładów Artes Liberales, o tematyce społeczno-humanistycznej.
  2. Kursy z dziedziny pedagogiki i psychologii, realizowane w ramach przygotowania do zawodu nauczyciela biologii i przyrody.
  3. Kursy o tematyce humanistyczno-społecznej z oferty innych wydziałów UJ.

Kursy, oprócz kursów oferowanych przez WB oraz wykładów Artes Liberales włączane są w poczet kursów z obszaru nauk humanistyczno-społecznych na podstawie stosownego podania do Prodziekana ds. studenckich.

Kursy zrealizowane w wymiarze ponad obowiązkowe 5 ECTS nie będą uwzględniane do całościowej liczby 180 ECTS koniecznych do ukończenia studiów. 

Program studiów I stopnia dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2018/19

Ścieżki kształcenia na studiach stacjonarnych i stopnia na kierunku biologia

Lista kursów zalecanych dla I roku

Lista kursów zalecanych dla I roku - semestry

Lista kursów zalecanych dla ścieżek