Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziekanat ds. studenckich

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziekanat ds.studenckich

ul. Gronostajowa 7, pokój L.1.11a
30-387 Kraków
Telefon: 12 664 54 56, 12 664 54 57
Dziekanat ds.studenckich
ul. Gronostajowa 7, pokój L.1.11a
30-387 Kraków

Godziny otwarcia
Miesiące: wrzesień - czerwiec

  • poniedziałek: 12-14
  • wtorek: 9-11; 12-14
  • środa: 9-11
  • czwartek: 9-11; 12-14
  • piątek: dzień wewnętrzny

Miesiące: lipiec - sierpień

  • poniedziałek-czwartek: 11.00-13.00
  • piątek: dzień wewnętrzny
Dyżur Kierownika Studiów: poniedziałek 11.00 - 12.00; środa 9.00-10.00.

W związku z koniecznością zachowania bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 zmianie ulega organizacja pracy Dziekanatu ds. studenckich kierunku biologia.

Obsługa administracyjna studentów będzie prowadzona za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

W sprawach niewymagających wydania decyzji administracyjnych student może złożyć wniosek za pośrednictwem:

  1. poczty elektronicznej w domenie student.uj.edu.pl . Pocztę należy kierować na adres biologia@uj.edu.pl;
  2. za pośrednictwem poczty/kuriera;
  3. za pośrednictwem skrzynki pocztowej umieszczonej przed wejściem do Dziekanatu ds. studenckich (ul. Gronostajowa 7,  pokój L1.11a).

Wizyty studentów w Dziekanacie ds. studenckich ograniczamy do niezbędnego minimum.

Student może przyjść do Dziekanatu, po wcześniejszym umówieniu terminu (telefonicznie lub e-mailowo).

(Komunikat nr 27 Prorektora UJ ds. dydaktyki z dnia 5 października 2020 roku w sprawie polityki bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 – sprawy dydaktyczne (nie dotyczy Collegium Medicum) https://bip.uj.edu.pl/dokumenty/komunikaty/-/journal_content/56_INSTANCE_usocwT9NVTZQ/1384597/146216868

Pracownicy
Starszy specjalista ds. administracyjnych mgr Małgorzata Kus
Starszy specjalista ds. administracyjnych mgr Joanna Barańska
Starszy specjalista ds. administracyjnych inż. Elżbieta Dusik-Hodurek
Informacje kontaktowe

biologia@uj.edu.pl
www.biologia.uj.edu.pl

Adres: ul. Gronostajowa 7, pokój L.1.11a, 30-387 Kraków

Telefon: 12 664 54 56, 12 664 54 57,
Faks: 12 664 69 00