Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia I stopnia

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydziałowe Centrum Dydaktyki

Kształcenie pedagogiczne

Kształcenie pedagogiczne

Studenci, którzy przygotowują się do zawodu nauczyciela odbywają szkolenie pedagogiczne, obejmujące dydaktykę szczegółową oraz szkolenie psychologiczno-pedagogiczne.

Zajęcia z podstaw dydaktyki oraz dydaktyki szczegółowej (biologii w szkole podstawowej i liceum oraz przyrody w szkole podstawowej) realizowane są w Wydziałowym Centrum Dydaktyki.

Adres:

Wydziałowe Centrum
Ul. Gronostajowa 9, p.0.88
Tel. 12 664 50 37, 12 664 50 35

Zajęcia z psychologii i pedagogiki oraz komunikacji - emisji głosu realizowane są w Studium Pedagogicznym UJ http://www.sp.uj.edu.pl/

Zaświadczenie uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela biologii oraz przyrody wystawiane jest w Studium Pedagogicznym UJ, po ukończeniu studiów (otrzymaniu dyplomu) oraz szkolenia pedagogicznego.

Informacje ogólne

Zespół ds. Dydaktyki Biologii, powołany w 1992 roku, został z czasem przekształcony w Pracownię Dydaktyki Biologii, której kierownictwo objęła dr Halina Wojciechowska, a w 2010 roku w Wydziałowe Centrum Dydaktyki. Zadaniem Centrum jest przygotowanie studentów biologii do nauczania biologii i  przyrody w szkołach. Wydziałowe Centrum Dydaktyki włącza się ponadto w organizację etapu okręgowego Olimpiady Biologicznej oraz w działalność Krakowskiego Młodzieżowego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Sztuk, a także współpracę ze szkołami.

PROJEKTY:

„Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania” – realizowany w ramach RPO WM na lata 2014-2020. „Małopolska Chmura Edukacyjna” to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych uczniom w Małopolsce (dr Robert Czuchnowski – koordynator obszaru BIOLOGIA Małopolskiej Chmury Edukacyjnej).

http://e-chmura.malopolska.pl/

Dydaktyka biologii i przyrody

Zapraszamy do zapoznania się z programami kształcenia pedagogicznego realizowanego przez Wydziałowe Centrum Dydaktyki. Po ukończeniu bloku dydaktycznego można uzyskać uprawnienia zawodowe do nauczania biologii we wszystkich typach szkół oraz przyrody w szkole podstawowej. Mają Państwo do wyboru 2 warianty toku kształcenia w ramach dydaktyki szczegółowej, uprawniające do nauczania samej biologii lub biologii i przyrody.

Studenci , którzy rozpoczęli przygotowanie pedagogiczne przed rokiem akademickim 2020/2021 realizują program zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Natomiast studenci rozpoczynający przygotowanie pedagogiczne od roku akademickiego 2020/2021 realizują nowy program, dostosowany do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Zajęcia obejmują wykłady (prowadzone przez dr Lucynę Paul), ćwiczenia przygotowujące do organizacji lekcji w klasie i w terenie (prowadzone przez dr. Roberta Czuchnowskiego prof. UJ i dr Lucynę Paul) oraz różne formy praktyki w szkołach (szkoła podstawowa, liceum).

Punkty ECTS z dydaktyki szczegółowej nie są wliczane do limitu 180 punktów wymaganych do zaliczenia studiów I stopnia i 120 punktów dla studiów II stopnia, ale mieszczą się w puli punktów dodatkowych (po 30 ECTS na studiach I i II stopnia).

Dodatkowo należy zaplanować kształcenie pedagogiczno-psychologiczne realizowane w Studium Pedagogicznym UJ http://www.sp.uj.edu.pl/, za które również otrzymują Państwo punkty ECTS. W uzasadnionych przypadkach mogą one być rozliczane jako punkty za tzw. przedmioty ogólnouczelniane/ humanistyczne

Z wszelkimi pytaniami i wątpliwościami zapraszamy w godzinach dyżurów do Wydziałowego Centrum Dydaktyki.

 

Do pobrania:

Program kształcenia dla rozpoczynających przygotowanie pedagogiczne przed rokiem 2020/2021

Program kształcenia dla rozpoczynających przygotowanie pedagogiczne od roku 2020/2021

 

dr Robert Czuchnowski prof. UJ, dr Lucyna Paul

Pracownicy

Robert Czuchnowski, dr, profesor uczelni
Specjalność: biologia, dydaktyka biologii i przyrody
Zainteresowania badawcze: nauczanie biologii i przyrody, e-learning oraz metody aktywizujące w nauczaniu, wsparcie procesów edukacyjnych technologiami ICT, biologia ptaków.
adres: Gronostajowa 9
tel: 12 664 50 35
e-mail: robert.czuchnowski@uj.edu.pl

Lucyna Paul, dr, starszy wykładowca
Specjalność: biologia, dydaktyka biologii i przyrody
Zainteresowania badawcze: nauczanie biologii i przyrody, metody aktywizujące, neurodydaktyka.
adres: Gronostajowa 9
tel: 12 664 50 37
e-mail: lucyna.baluszynska@uj.edu.pl

 

Wybrane publikacje

  • Szpilska A., Kluz Z., Poźniczek M.M., Wojciechowska H. 2000. „Poznajemy tajemnice przyrody". Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.
  • Andryjańska A., Kluz Z., Poźniczek M.M., Wojciechowska H. 2000. „Zbiór zadań i pytań z przyrody". Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.
  • Marciniec I., Kluz Z., Poźniczek M.M., Wojciechowska H. 2002. „Zeszyt ćwiczeń z przyrody". Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.
  • Wojciechowska H. 2003. „Len odkrywany na nowo". EKOŚWIAT, listopad 2003
  • Wojciechowska H. 2003. „Jak jeść aby schudnąć, jak jeść aby nie tyć, czyli metoda Montignaca". EKOŚWIAT, grudzień 2003.
  • Bałuszyńska L. 2010. „Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży a nowa podstawa programowa". Edukacja Środowiskowa w Społeczeństwie Wiedzy, Warszawa 2010.
  • Czuchnowski R. 2015. „Dobre praktyki i wyzwania przy realizacji zajęć on-line z biologii w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna". W: Pamuła-Behrens M.(red.) Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Projekt Systemowy Województwa Małopolskiego. Tom II – Małopolska Chmura Edukacyjna – nowe trendy i dobre praktyki nauczania. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2015.
  • Czuchnowski R., Paul L. 2019. Nauczanie przez dociekanie naukowe w zapisach nowej podstawy programowej biologii dla liceum i technikum. Hejnał oświatowy 8-9/185/2019: 16-18.
  • Czuchnowski R. 2020. Strategia nauczania przez dociekanie naukowe w przedmiotach przyrodniczych. Hejnał oświatowy3/191/2020: 24-26.

Dyżury w Wydziałowym Centrum Dydaktyki

Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych UJ, p. 0.88

Semestr zimowy:

W semestrze zimowym 2020/2021 konsultacje będą odbywać się po wcześniejszym ustaleniu terminu drogą mailową.

Komunikaty

Od 21 września 2021 r. będzie trwała rejestracja w systemie USOS na przedmioty dydaktyczne realizowane w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022 przez Wydziałowe Centrum Dydaktyki w ramach bloku przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela biologii i przyrody. Do rejestracji na przedmioty uprawnione będą osoby, które są zarejestrowane w systemie USOS na blok dydaktyczny realizowany w Wydziałowym Centrum Dydaktyki Wydziału Biologii UJ.

Rejestracja na blok zajęć "Studenci Wydziałowego Centrum Dydaktyki - Wydział Biologii" dla wszystkich dopiero rozpoczynających przygotowanie pedagogiczne będzie się odbywała w dniach 6-16 września. A następnie zarejestrowani otrzymają uprawnienia do rejestracji od 21 września 2021 r. na poszczególne przedmioty w ramach bloku.