Biblioteki na Wydziale BiNoZ

Biblioteka Nauk Przyrodniczych *

Wspólna biblioteka jednostek:

  • Wydział Biotechnologii
  • Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej WGG
  • Instytut Botaniki
  • Instytut Nauk o Środowisku
  • Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych

ul. Gronostajowa 7
tel. 12 664 67 09
e-mail: renata.fortin@uj.edu.pl

Biblioteka Instytutu Botaniki UJ * (wspólnie z biblioteką PAN)

ul. Lubicz 46
tel. 12 424 17 46
tel. 12 424 17 14
e-mail: biblioteka@botany.pl

Biblioteka Zakładu Cytologii i Embriologii Roślin

ul. Grodzka 52
tel. 12 663 17 71
e-mail: joanna.komorowska@uj.edu.pl

*Biblioteki wykorzystujące moduł rejestracji wypożyczeń i zwrotów

Inne

Studenci Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ mają możliwość korzystania ze wszystkich bibliotek naukowych w Krakowie.

Biblioteka Jagiellońska

Ta najsłynniejsza z polskich bibliotek mająca rangę Biblioteki Narodowej zawiera główny księgozbiór uniwersytecki, którego historia sięga początków Akademii Krakowskiej. Zbiory obejmują obecnie około 5 milionów woluminów, w tym ponad 100 tys. starodruków i inkunabułów. Dokumentem umożliwiającym korzystanie ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej jest magnetyczna karta biblioteczna, która jest wydawana studentom na okres jednego roku, na podstawie dowodu osobistego . Posiadacz takiej karty może automatycznie korzystać ze zbiorów innych bibliotek działających w uniwersyteckim zintegrowanym Systemie Bibliotecznym VTLS (Virginia Tech Library System), dzięki któremu poszukiwania literatury można prowadzić przy użyciu komputera, również zdalnie, przez sieć Internet. Dokładniejsze informacje na temat zasad funkcjonowania Biblioteki Jagiellońskiej można uzyskać w głównym budynku biblioteki w pok. 46, telefonicznie: (012) 633 63 77 wew. 2374 lub na stronie internetowej www.bj.uj.edu.pl/

Kraków, al. A. Mickiewicza 22; cent. tel.: 633 63 77
godziny otwarcia :
czytelnie: pon.- pi: 8-20, sob. 8-14:45;
wypożyczalnia: pon.- pi.: 10-14 i 15:30-19, sob. 10-14

(podczas letnich wakacji godziny otwarcia ulegają zmianie)

Biblioteka Wydziału Chemii UJ

Kraków, ul. R. Ingardena 3, pok. 314, III p.
tel. 633 63 77 wew. 2291
czynna: pon. pi.:9-18:45, sob.: 9-13

Biblioteka Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ

Kraków, ul. W. Reymonta 4, pok . 400, IV p.
tel. 633 63 77 wew. 5577, 5350
czynna: pon.- pi.: 9 18, sob. 9- 13

Księgozbiór Biblioteki IF UJ, oprócz materiałów dotyczących fizyki, obejmuje bogaty zbiór książek z dziedzin pokrewnych: matematyki, chemii, informatyki, astronomii, filozofii i historii nauki. Biblioteka IFAiIS UJ jest włączona do uniwersyteckiego zintegrowanego systemu bibliotecznego VTLS..

www.if.uj.edu.pl/Biblioteka/

Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej

Kraków, al. A. Mickiewicza 30,
tel. 617 32 08

www.bg.agh.edu.pl

Biblioteka Główna Akademii Rolniczej

Kraków, al. A. Mickiewicza 24/28,
tel. 633 23 55 wew. 234

Biblioteka Główna Politechniki Krakowskiej

Kraków, ul. Warszawska 24,
tel. 633 03 00 wew. 2968

www.biblos.pk.edu.pl