Organizacja roku akademickiego 2018/19

Rok akademicki 2018/2019 rozpoczyna się 1 października 2018 roku i trwa do 30 września 2019 roku. Dzieli się na dwa semestry:

 • zimowy – od 1 października 2018 roku do 22 lutego 2019 roku
 • letni – od 23 lutego 2019 roku do 30 września 2019 roku.

W roku akademickim 2018/2019 zajęcia dydaktyczne odbywają się w następujących terminach:

 • od 2 października 2018 roku do 21 grudnia 2018 roku
 • od 3 stycznia 2019 roku do 27 stycznia 2019 roku
 • od 23 lutego 2019 roku do 18 kwietnia 2019 roku
 • od 24 kwietnia 2019 roku do 14 czerwca 2019 roku.

 

W roku akademickim 2018/2019 sesje egzaminacyjne odbywają się w następujących terminach:

 • Zimowa: od 28 stycznia 2019 roku do 9 lutego 2019 roku
 • Zimowa poprawkowa: od 16 lutego 2019 roku do 22 lutego 2019 roku
 • Letnia: od 15 czerwca 2019 roku do 29 czerwca 2019 roku
 • Letnia poprawkowa: od 1 września 2019 roku do 15 września 2019 roku.

 

W roku akademickim 2018/2019 dniami wolnymi od zajęć są:

Przerwa świąteczna:

 • od 22 grudnia 2018 roku do 2 stycznia 2019 roku

Przerwa semestralna:

 • od 10 lutego 2019 roku do 15 lutego 2019 roku

Przerwa świąteczna:

 • od 19 kwietnia 2019 roku do 23 kwietnia 2019 roku

Przerwa wakacyjna:

 • od 30 czerwca 2019 roku do 30 września 2019 roku.

 

Dodatkowym dniem wolnym od zajęć jest:

 • 2 maja 2019 roku
 • piątek w tygodniu, w którym odbywają się Juwenalia.

 

Okres od 16 do 30 września 2019 roku przeznaczony jest na załatwianie spraw organizacyjnych związanych z zakończeniem roku akademickiego 2018/2019 i rozpoczęciem roku akademickiego 2019/2020.