I rok biologii - język angielski test kwalifikacyjny

Szanowni Państwo,

Uprzejmie proszę o zrobienie testu kwalifikującego z języka angielskiego (Placement test), który znajduje się na stronie:

https://jcj.uj.edu.pl/documents/15103613/69949237/Placement+test+na+stron%C4%99+JCJ+21+czerwca+2018+5.10.18.pdf/39bd1fa4-796c-4b1c-b1d7-9ef043ce85bf

Pozwoli to na dobry podział grup według poziomu B2 lub C1.

Osoby, których wynik wskazuje na poziom C1 proszę o wpisanie swojego nazwiska (i kierunku studiów) na listę na stronie do 17 czerwca:

https://ujchmura-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/beata_batko_uj_edu_pl/EUtWYTBy6GtLiXd9UvSulAYBsxF5nFjaRLTJoSNS_itkgA?e=EOHxKx

 

Beata Batko

Jagiellońskie Centrum Językowe

Data opublikowania: 10.06.2019
Osoba publikująca: Małgorzata Biel