Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty i wydarzenia

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

I rok - wybór ścieżki kształcenia

Studenci I roku kierunku BIOLOGIA

Studenci I roku zainteresowani realizacją od przyszłego roku akademickiego limitowanych ścieżek kształcenia (ścieżka biologia molekularna i ścieżka indywidualnego kształcenia) proszeni są o wypełnienie deklaracji wybory ścieżki (dostępna w zakładce formularze https://biologia.uj.edu.pl/organizacja-studiow/formularze) i przesłanie do Dziekanatu ds. studenckich na adres biologia@uj.edu.pl do 9 lipca 2024 roku.

Do rekrutacji na ścieżki limitowane mogą przystąpić osoby, które uzyskają pozytywne oceny w pierwszym terminie letniej sesji egzaminacyjnej i uzyskają średnią ocen z roku akademickiego 2023/2024 nie mniejszą niż 4,00. Osoby, które nie otrzymały pozytywnej oceny z jakiegoś kursu w semestrze letnim, ale szacują, że ich średnia po egzaminie poprawkowym będzie nie mniejsza niż 4,00 mogą złożyć deklarację wyboru ścieżki limitowanej i będą brały udział w rekrutacji wrześniowej (w przypadku wolnych miejsc po zakończeniu rekrutacji lipcowej).

Wyniki rekrutacji lipcowej zostaną przekazane zainteresowanym osobom 12 lipca.

Studenci zainteresowani realizacją ścieżki kształcenia biologia organizmów i biologia środowiskowa proszeni są o przesłanie deklaracji wyboru ścieżki (dostępna w zakładce formularze https://biologia.uj.edu.pl/organizacja-studiow/formularze do Dziekanatu ds. studenckich biologia@uj.edu.pl do 15 lipca 2024 roku.

Zapisy na ścieżki nielimitowane  będą się odbywały zgodnie z kolejnością zgłaszania programu studiów do rozliczenia (po uzyskaniu wszystkich wpisów student zobowiązany jest zgłosić program do rozliczenia w USOSweb).

dr hab. Anna Michalik