Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty i wydarzenia

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kraków w czerwonej strefie - realizacja zajęć

W związku z sytuacją pandemiczną oraz wejściem Krakowa do tzw. czerwonej strefy, pragniemy Państwa poinformować, że na kierunku biologia wszystkie zajęcia będą realizowane zgodnie z wcześniej przyjętym harmonogramem, który odpowiada wymogom zaprezentowanym przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 15.10.2020.

Zajęcia dla I roku studiów pierwszego stopnia odbywają się w całości on-line. Dla starszych lat, wszystkie zajęcia teoretyczne (wykłady, konwersatoria, seminaria, lektoraty itp.) oraz część zajęć praktycznych (wg informacji zawartych w sylabusach kursów w USOS) odbywać się będą zdalnie z wykorzystaniem technologii informatycznych. Część zajęć praktycznych (zgodnie z informacjami w USOS) odbywa się w stacjonarnie w salach i laboratoriach Wydziału. Studentów oraz Prowadzących zajęcia praktyczne prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na zachowanie rygorystycznych zasad reżimu sanitarnego. Przypominamy o konieczności zakrywania ust i nosa, dezynfekcji rąk przy wejściu do budynków oraz zachowaniu dystansu.

 

Prodziekan ds. studenckich, Joanna Kapusta                       

Prodziekan ds. ogólnych, Janusz Fyda                   

Kierownik studiów, Wacław Tworzydło