Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty i wydarzenia

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zmiana organizacji pracy Dziekanatu ds. studenckich

W związku z koniecznością zachowania bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 zmianie ulega organizacja pracy Dziekanatu ds. studenckich kierunku biologia.

Obsługa administracyjna studentów będzie prowadzona za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

W sprawach niewymagających wydania decyzji administracyjnych student może złożyć wniosek za pośrednictwem:

  1. poczty elektronicznej w domenie student.uj.edu.pl . Pocztę należy kierować na adres biologia@uj.edu.pl;
  2. za pośrednictwem poczty/kuriera;
  3. za pośrednictwem skrzynki pocztowej umieszczonej przed wejściem do Dziekanatu ds. studenckich (ul. Gronostajowa 7,  pokój L1.11a).

Wizyty studentów w Dziekanacie ds. studenckich ograniczamy do niezbędnego minimum.

W wyjątkowych sytuacjach student może przyjść do Dziekanatu, po wcześniejszym umówienie terminu (telefonicznie lub e-mailowo).

(Komunikat nr 27 Prorektora UJ ds. dydaktyki z dnia 5 października 2020 roku w sprawie polityki bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 – sprawy dydaktyczne (nie dotyczy Collegium Medicum) https://bip.uj.edu.pl/dokumenty/komunikaty/-/journal_content/56_INSTANCE_usocwT9NVTZQ/1384597/146216868